Stumholmens föräldrakooperativa förskola

Information

Här nedan hittar du information i pdf-format att ladda ned och spara.Blanketter

Här nedan hittar du blanketter i pdf-format att ladda ned och spara.

Pedagogisk verksamhet Stumholmens föräldrakooperativa förskola

Våra professionella och positiva pedagoger utvecklar kontinuerligt verksamheten och inspirerar barnen till att fylla sina ryggsäckar med kunskap och färdigheter - ett fundament för deras vidareutveckling.

Stumholmens föräldrakooperativa förskola

Grundtanken är att arbeta med både kropp och själ. Genom att stimulera alla sinnen med en mångfald av upplevelser ges varje barn möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Personalen arbetar målmedvetet med att skapa trygghet och vi-känsla för både stora och små i barngruppen. Det enskilda barnet står hela tiden i centrum och verksamheten formas flexibelt utifrån de behov som finns i barngruppen. Med utgångspunkt från sagor eller händelser i vår värld och på vår förskola dras trådar åt olika håll och barnets språk, begreppsbildning, fantasi, kreativitet och rörelse stimuleras. Alla barn har dessutom gymnastik varje vecka och den fria leken är ett viktigt inslag.