Stumholmens föräldrakooperativa förskola

Information

Här nedan hittar du information i pdf-format att ladda ned och spara.Blanketter

Här nedan hittar du blanketter i pdf-format att ladda ned och spara.

Föräldrakooperativ

1. Vad är ett Föräldrakooperativ

I ett föräldrakooperativ arbetar föräldrarna tillsammans med personalen i den dagliga verksamheten. Föräldrainsatsen ger dig som förälder närhet och insyn i ditt barns vardag. Barnen känner alla föräldrar och vuxenkontakterna för ditt barn präglas därigenom av stabilitet, trygghet och kontinuitet.

Stumholmens föräldrakooperativ består av de två fina och trivsamma avdelningarna Gladan och Falken, som har fått sina namn efter flottans skolfartyg. De 25-30 familjerna driver förskolan som en ekonomisk förening och alla föräldrar ingår i en arbetsgrupp. Alla föräldrar deltar dessutom i verksamheten och får därigenom inblick i hur förskolan fungerar. Det är dock personalen som står för pedagogiken.

Styrelsen har ett nära samarbete med personalen och arbetar med personalfrågor, rekrytering av personal och administration. Styrelsens medlemmar utses vid förskolans årsmöte varje vår.

Vi strävar efter en stark vi-känsla mellan barn, föräldrar och personal och vi anordnar aktiviteter för både vuxna och barn. Om du är nyinflyttad kan därför vårt kooperativ vara en bra plattform för att skapa kontakt med andra familjer.

Familjeåtaganden:
- Städa själv cirka 1 gång/månad eller betala en liten extraavgift för städning
- Storstädning 2 ggr/år
- Föräldrainsats i verksamheten: cirka 15 timmar/familj/år
- Aktivt deltagande i en arbetsgrupp
- Styrelsearbete under en mandatperiod

2. Varför ska du välja Stumholmens föräldrakooperativa förskola?

- Starkt engagemang hos både föräldrar och personal
- Möjlighet att vara med och forma ditt barns vardag
- Erfaren, engagerad och välutbildad personal
- Välplanerade barngrupper med ett maxantal barn i varje grupp

Stumholmens föräldrakooperativa förskola har ett lugnt och havsnära läge på ön Stumholmen i centrala Karlskrona. Det centrala läget ger goda möjligheter till utflykter då busshållplats och färjeläget till Aspö ligger inom gångavstånd. På ön ligger även Karlskronas Marinmuseum, som regelbundet anordnar aktiviteter för barn.

Vi strävar efter att ha en god arbetsmiljö för både barn och personal, genom:
- Pedagogisk kompetens
- Hög personaltäthet
- Egenlagad mat
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Städning varje dag

3. Hur får du en plats hos oss?

För att få en plats på förskolan måste du stå i Karlskrona kommuns barnomsorgskö. När du har blivit erbjuden plats hos oss betalar du en avgift för att bli medlem i vår förening. Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per vuxen och återbetalas vid utträde ur föreningen.

4. Förskolans månadsavgift

Du betalar en enhetstaxa på:
- 850 kr för barn 1,
- 550 kr för barn 2 och
- 0 kr för barn 3
Denna summa beslutar styrelsen och föreningsstämman om i början av varje år.